Tư vấn doanh nghiệp

/Tư vấn doanh nghiệp

Hướng dẫn hoàn thuế qua mạng

Hướng dẫn hoàn thuế qua mạng Gần đây, một vài doanh nghiệp ở Biên Hòa có nhu cầu hoàn thuế và đã đủ điều kiện được hoàn thuế theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 99/2016/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, khi kế toán lên chi cục thuế để nộp hồ sơ xin hoàn [...]

Tháng Mười Một 4th, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng Trong những công ty chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu là hóa chất, men màu để tạo ra các thành phẩm, phục vụ cho nhu cầu của xã hội thì thường phát sinh những vấn đề liên quan đến hàng tồn [...]

Tháng Mười Một 1st, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|

Cách lập một hóa đơn giá trị gia tăng

Cách lập một hóa đơn giá trị gia tăng Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp vấn đề xuất hóa đơn là một nghiệp vụ quan trọng trong công tác kế toán, nó ảnh hưởng đến khoảng tài chính và sự phát triển của doanh nghiệp. vậy muốn lập hóa đơn như thế [...]

Tháng Mười 16th, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|