thuế khoán

/Tag:thuế khoán

Thuế khoán áp dụng đối với cơ sở kinh doanh

Thuế khoán áp dụng đối với cơ sở kinh doanh Trong tháng 6/2017 hiện nay cơ sở buôn bán mỹ phẩm có tên Lan Anh vừa thành lập trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Nhưng không biết phải đóng thuế khoán như thế nào cho đúng và hợp lý? Thật đơn [...]

Tháng Chín 14th, 2017|Tư vấn Thuế|

Đối tượng nào sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán?

Đối tượng nào sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán? Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thì những đối tượng nào sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán? Theo hướng dẫn tại luật số 71 và thông tư 92, thì tất cả các các nhân kinh doanh khi thành lập sẽ [...]

Tháng Chín 9th, 2017|Tư vấn Thuế|

Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể Ngày nay loại hình kinh doanh cá thể chiếm chủ trọng lớn trong tình hình kinh tế chung của cả nước. Trong thực tế, thành lập hộ kinh doanh có nhiều cá nhân không xác định được thuế suất cho sản phẩm kinh doanh là bao [...]

Tháng Chín 9th, 2017|Tư vấn Thuế|