Hướng dẫn hoàn thuế qua mạng

Gần đây, một vài doanh nghiệp ở Biên Hòa có nhu cầu hoàn thuế và đã đủ điều kiện được hoàn thuế theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 99/2016/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, khi kế toán lên chi cục thuế để nộp hồ sơ xin hoàn thì được biết chi cục đã không còn nhận hồ sơ bằng giấy nữa. Thay vào đó, chi cục hướng dẫn các công ty nộp hồ sơ qua mạng.

Theo đó, hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

 • Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
 • Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
 • Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
 • Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
 • Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Sau đây là các bước thực hiện:

Người nộp thuế vào đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT

 • NNT vào chức năng <Tài khoản>, chọn <Đăng ký tờ khai>, chọn nút <Đăng ký thêm tờ khai>
Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất

Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất

 • Tích chọn 01/ĐNHT, nhấn nút <Tiếp tục>, nhấn tiếp nút <Chấp nhận> hệ thống sẽ hiển thị tờ 01/ĐNHT vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 • NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> để thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn

Người nộp thuế vào chức năng <Kê khai trực tuyến>, chọn các tiêu chí sau:

 • Tờ khai: chọn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
 • Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế
 • Kích vào nút <Tiếp tục>

Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất - hinh 2

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để người sử dụng nhập dữ liệu:

 • Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép người nộp thuế tự nhập
 • Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 • Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
 • Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
 • Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
 • Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép người nộp thuế nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng

Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế (Từ kỳ – Đến kỳ)

– Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

– Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

– Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.

– Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.

– Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất - hinh 3

 • Kích vào nút <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất - hinh 4

 • Kích vào nút <Sửa lại>  để quay lại màn hình kê khai
 • Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml
 • Người nộp thuế kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Đăng ký hoàn thuế qua mang mới nhất - hinh 5

Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>