Sản phẩm doanh nghiệp gần gũi với thiên nhiên

Làng nghề mộc, sản phẩm bằng gỗ " Hố Nai" nổi tiếng khắp vùng, trong đó có sản phẩm"Chậu hoa gỗ, thùng đựng nước bằng gỗ" do một doanh nghiệp tại Biên Hòa sản xuất khá lạ Sau mấy năm trời phó mặc cho “tự nhiên”, 2 năm trở lại đây anh Bùi Quang Hội, [...]