Báo cáo Tài chinh

/Tag:Báo cáo Tài chinh

Doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp thuế GTGT trực tiếp hay thuế GTGT khấu trừ?

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm: Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu [...]

Tháng Mười 3rd, 2016|Tư vấn doanh nghiệp|

Hoàn thuế 2016 có gì mới?

Bạn đã biết hoàn thuế 2016 có gì mới so với trước hay không? Hoàn thuế 2016 có gì mới? Theo Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12, từ ngày 1/7/2016 sẽ không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với sản xuất kinh doanh khâu nội địa [...]

Tháng Tám 12th, 2016|Tư vấn Thuế|

Thuế giá trị gia tăng & báo cáo tài chính

Chào Bạn! Cuối năm, các doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo tài chính và quyết toán các khỏan thuế trong năm như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…, một số công việc cơ bản 1. Ghi nhận, phân loại, tập hợp, phân tích, cung [...]

Tháng Mười 23rd, 2013|Tư vấn Thuế|