Mức đóng BHXH mới nhất

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa như hiện nay thì sự hình thành các doanh nghiệp là một sự phát triểm không ngừng. Bên cạnh những vấn đề về kinh doanh về thuế ngoài ra doanh nghiệp cũng cần lưu ý tới việc tham gia BHXH cho người lao động. Đây không những là tuân thủ theo quy định pháp luật mà còn là nhu cầu cần thiết để giữ lao động đồng hành cùng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp khi mới thành lập chắc chắn sẽ có những lúng túng trong việc khai báo BHXH hoặc không nắm rõ quy định mức đóng BHXH như thế nào?

Mức đóng BHXH mới nhất

Mức đóng BHXH mới nhất

Trước ngày 01/06/2017 thực hiện theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Mức tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng mức đóng bảo hiểm được tính 32.5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động:

Đối với người sử dụng lao động

 • Bảo hiểm xã hội : 18%
 • Bảo hiểm y tế : 3%
 • Bảo hiểm thất nghiệp : 1%

Đối với người lao động

 • Bảo hiểm xã hội : 8%
 • Bảo hiểm y tế : 1.5%
 • Bảo hiểm thất nghiệp : 1%

Từ ngày 01/06/2017 thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 01/05/2017 thay thế cho Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Mức tham gia BHXH được tính như sau:

Tổng mức đóng bảo hiểm được tính 32% trên tiền lương đóng BHXH của người lao:

Đối với người sử dụng lao động

 • Bảo hiểm xã hội : 17.5%
 • Bảo hiểm y tế : 3%
 • Bảo hiểm thất nghiệp : 1%

Đối với người lao động

 • Bảo hiểm xã hội : 8%
 • Bảo hiểm y tế : 1.5%
 • Bảo hiểm thất nghiệp : 1%
Sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội

Mức lương đóng BHXH bắt buộc năm 2017 không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017 :

 • Vùng I: 3.750.000 đ/tháng
 • Vùng II: 3.320.000 đ/tháng
 • Vùng III: 2.900.000 đ/tháng
 • Vùng IV: 2.580.000 đ/tháng

Người lao động đã qua đào tạo tay nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Nếu làm công việc nặng nhọc độc hại phải cộng thêm 5%