Chuyển khoản qua tài khoản khác có được khấu trừ thuế GTGT?

Doanh nghiệp của Ông Long đang kinh doanh về lĩnh vực gia công cơ khí có mua tài sản máy móc với giá trị 700 triệu đồng và đã chuyển khoản thanh toán 300 triệu đồng, còn 400 triệu đồng đơn vị vay tại Ngân Hàng Sacombank.

Tuy nhiên khi thanh toán, Ngân hàng đã thanh toán trực tiếp từ tài khoản của Ngân hàng sang tài khoản của bên bán, không thông qua tài khoản của Công Ty Ông Long. Nên không rõ hóa đơn tài sản với giá trị 700 triệu đồng nêu trên có được xem là thanh toán hợp lệ và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào để kê khai thuế không?

Chuyển khoản qua tài khoản khác có được khấu trừ thuế GTGT?

Chuyển khoản qua tài khoản khác có được khấu trừ thuế GTGT?

Theo Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“…2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)…

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:…
c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Theo trên trường hợp đơn vị ông Long có phát sinh mua tài sản với giá trị 700 triệu đồng, đơn vị ông đã chuyển khoản thanh toán cho khách hàng 300 triệu đồng, còn 400 triệu đồng đơn vị ông đi vay của Ngân Hàng Sacombank để thanh toán cho người bán và khi thanh toán Ngân hàng đã thanh toán trực tiếp từ tài khoản của Ngân hàng sang tài khoản của bên bán, không thông qua tài khoản của đơn vị công ty; nếu trong hợp đồng vay vốn ký với Ngân hàng có quy định việc vay vốn của doanh nghiệp ông để thanh toán tiền mua tài sản cho nhà cung cấp và trong hợp đồng kinh tế doanh nghiệp ông ký với người bán có quy định phương thức thanh toán này thì đây được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp ông được kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua tài sản nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.