Thuế kế toán & kinh phí công đoàn

Trong những năm gần đây, phần còn lại của qũy công đoàn cơ sở sau khi chi tiêu các khoản thăm hỏi, ốm đau... vào cuối năm, ban chấp hành cơ sở thường dùng qũy này để tổ tham quan du lịch và giải trí. C.Lê Thị Mỹ Lệ P.Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai [...]