Thay đổi mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng

Kể từ ngày 01/12/2015 Chi cục thuế các quận, huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp về việc đăng ký tài khoản ngân hàng, thay vào đó, doanh nghiệp phải nộp mẫu Phụ lục II-1 ban hành theo thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01/12/2015 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu tư. [...]