Hướng dẫn kế toán cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Hướng dẫn kế toán cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Hướng dẫn kế toán cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

1. Nếu tổng tiền thuê nhà dưới 100tr/năm:

Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

 • Những hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng thì: Không phải khai, nộp thuế GTGT, TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ (như vậy là không có hóa đơn).
 • Chủ nhà chỉ phải nộp tiền thuế môn bài: 1 triệu/năm.

Như vậy: Nếu DN bạn đi thuê nhà mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng: Thì không cần phải có hóa đơn, nhưng bạn phải làm bộ hồ sơ gồm :

 • Hợp đồng thuê nhà công chứng
 • Biên bản bàn giao
 • Phiếu chi
 • Chứng từ thanh toán (Không nhất thiết phải chuyển khoản cũng được theo điểm 2.4 khoản 2 điều 4 Thông tư 96)
 • CMT photo của chủ nhà
 • Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
 • Bảng kê 01/TNDN: Lập khi nào trả tiền thuê nhà, và lưu tại DN (Trên đó phải có chữ ký của GĐ hoặc người được ủy quyền)

2. Nếu tổng tiền thuê nhà trên 100tr/năm:

Nếu tổng số tiền nhà mà > 100 tr/năm hoặc > 8,4 triệu/tháng: thì hộ gia đình, cá nhân cho thuê phải khai, nộp thuế. Sau đó cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân. Dựa vào hóa đơn đó DN được hạch toán vào chi phí.

Cá nhân có nhà cho thuê cần lên cơ quan thuế nộp các loại thuế sau:

 • Thuế Môn Bài: 1 triệu/năm (Nếu 6 tháng cuối năm: 500.000)
 • Thuế Giá trị gia tăng: Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X 5%
 • Thuế Thu nhập cá nhân: Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu X 5%