hóa đơn điện tử

/Tag:hóa đơn điện tử

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ góp phần [...]

Tháng Mười 10th, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|

Dự thảo về hóa đơn điện tử của bộ tài chính

Dự thảo về hóa đơn điện tử của bộ tài chính Theo dự thảo Nghị định về hóa đơn (sửa đổi) mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý, chuẩn bị trình Chính phủ, từ năm 2018, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới [...]

Tháng Mười 9th, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|