Bạn đã biết hoàn thuế 2016 có gì mới so với trước hay không?

hoan-thue-2016-co-gi-moi-hinh-1

Hoàn thuế 2016 có gì mới?

Theo Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12, từ ngày 1/7/2016 sẽ không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với sản xuất kinh doanh khâu nội địa nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường biện pháp quản lý, giảm bớt tồn kho, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá. Đồng thời xoá bỏ tình trạng khó khăn lâu nay là: trong một doanh nghiệp có tháng thì được hoàn thuế, nhưng có tháng phải nộp thuế; nhiều khi số thuế đề nghị hoàn đang bị khoanh lại nhưng doanh nghiệp phải bỏ tiền nộp thuế ngay.

Ngày 28/06/2016 Cty TNHH Tân Hòa I có nộp hồ sơ xin hoàn Thuế GTGT (Công ty có cả hoạt động bán ra trong nước và xuất khẩu), Công ty vẫn được hoàn thuế GTGT bình thường. Kể cả nếu Công ty không có hoạt động xuất khẩu vẫn được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Nhưng sau ngày 01/07/2016 nếu Công ty Tân Hòa chỉ bán ra trong nước thì số thuế GTGT của lượng hàng tồn kho này sẽ không được hoàn để thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Số thuế này sẽ được khấu trừ vào kỳ kê khai tiếp theo của Công ty. Công ty có hoạt động xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Tuy nhiên, việc hoàn thuế sẽ không áp dụng trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu mà không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Như vậy, với việc sửa đổi quy định về hoàn thuế sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng trốn thuế, lợi dụng hoàn thuế đối với những doanh nghiệp lâu nay làm ăn bất chính do tận dụng quy định được khấu trừ toàn bộ thuế đầu vào trong khi họ bán hàng không xuất hoá đơn đầu ra (để tồn nhiều mà không xuất ra). Với quy định mới mà DN vẫn làm như trước thì tự chịu lấy toàn bộ số thuế đầu vào không được khấu trừ, NSNN cũng sẽ giảm được rủi ro khâu hoàn thuế.