Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên.
 • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Phương pháp trực tiếp áp dụng đối với các doanh nghiệp:

 • Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ.
 • Doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ
 • Đối với những doanh nghiệp mới thành lập nếu không nộp mẫu 06/GTGT – Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì sẽ được Cơ quan Thuế ấn định doanh nghiệp đó tính thuế theo phương pháp trực tiếp (mẫu 04/GTGT).
 • Hộ cá nhân kinh doanh
 • Doanh nghiệp có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Trừ những quy định trên thì khi nào doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi nào thì áp dụng phương pháp khấu trừ?

doanh-nghiep-nen-lua-chon-phuong-phap-thue-gtgttruc-tiep-hay-thue-gtgt-khau-tru-hinh-2

Ta có thể tham khảo 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp A buôn bán sắt, thép trong quý 2 năm 2016 có giá trị hàng hóa mua vào là 553.450.000 đồng tiền thuế gtgt đầu vào 55.345.000 đồng, giá trị hàng hóa mua vào 600.510.000 đồng thuế gtgt đầu ra 60.051.000 đồng

Thuế gtgt phải nộp theo pp khấu trừ: 60.051.000 – 55.345.000 = 4.706.000 đồng

Thuế gtgt phải nộp theo pp trực tiếp: 600.510.000×1%= 6.005.100 đồng

Nộp thuế theo theo PP khấu trừ

 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp B chuyên tư vấn thiết kế công trình xây dựng trong quý 2 năm 2016 có giá trị hàng hóa mua vào là 53.450.000 đồng tiền thuế gtgt đầu vào 5.534.500 đồng, giá trị hàng hóa mua vào 600.510.000 đồng thuế gtgt đầu ra 60.051.000 đồng

Thuế gtgt phải nộp theo pp khấu trừ: 60.051.000 – 5.534.500 = 54.516.500 đồng

Thuế gtgt phải nộp theo pp trực tiếp: 600.510.000×1%= 6.005.100 đồng

Nộp thuế theo theo PP trực tiếp.

Ta có thể nhận thấy rằng:

 • Nếu doanh nghiệp có số thuế gtgt đầu vào và số thuế gtgt đầu ra chênh lệch không nhiều thì bạn nên sử dụng pp khấu trừ . Thường gặp đối với những doanh nghiệp bán buôn hàng hóa, dịch vụ, lắp đặt, vận tải,…. Doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT như: sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống cây trồng…
 • Nếu doanh nghiệp có thuế gtgt đầu vào và đầu ra chênh lệch nhiều giống như doanh nghiệp B thường gặp đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều đến chất xám của nhân viên: tư vấn thiết kế, quản lý…. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hay các ngành nghề khác mà không có hóa đơn GTGT của hàng mua vào như mua bán sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp, đất đá cát sỏi.

Đặc biệt, nếu bạn muốn chuyển đổi phương pháp tính theo PP khấu trừ/ trực tiếp sang PP trực tiếp/khấu trừ bạn đều phải thông báo đến Cơ quan thuế đồng thời xin hủy hóa đơn trước đó.