Đa phần các cá nhân trước khi thành lập công ty, doanh nghiệp thường được các công ty chuyên tư vấn về Luật doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật quản lý thuế, Luật Kế toán… nhưng một số doanh nghiệp mới thành lập chưa biết …

Tuy nhiên một số cá nhân vô tư thành lập công ty doanh nghiệp vội và ng mà chưa nắm rõ trách nhiệm phải thực hiện các báo cáo thuế trong thời hạn 30 ngày kế từ khi có giấy đăng ký kinh doanh phải lập hồ sơ khai thuế ban đầu cũng như báo cáo thuế môn bài năm, báo cáo thuế GTGT hàng tháng trước ngày 20 của tháng kế tiếp, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính & tình hình sử dụng hoá đơn trước ngày 30 của tháng kế cuối qúi, báo cáo thống kê…

Dù không phát sinh doanh thu mua vào hay hàng hóa bán ra, mà chưa nộp báo cáo thuế cũng vi phạm hay nộp báo cáo tờ khai thuế qúa hạn cũng vi phạm pháp luật về thuế như điều 9 nghị định 98/2007/ND-CP(7/6/2-007) & điểm 2b điều 1 nghị định số: 13/2009/NĐ-CP (13/02/2009) sửa đổi bổ sung ND 98/2007/ND-CP

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

2013-H23-CT-PCT-NguyenThiKimVan&HoiXNK13

B.Nguyễn Thị Vân P.Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

5. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp”.

Tùy tình tiết tăng nặng và tái phạm nhiều lần hay “ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền/ cơ quan thuế đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó”…. mức phạt tiền có thể lên đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các thủ tục thuế quy định (Điều 18 nghị định số 13/2009/NĐ-CP kí ngày 13/02/2009)

Chỉ đến khi doanh nghiệp làm thủ tục hồ sơ giải thể, doanh nghiệp mới “ngộ ra“phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thuế, hiểu ra trách nhiệm của doanh nghiệp lúc này thì đã qúa muộn và bị phạt nặng. Khi cơ quan thuế lập biên bản vi phạm về pháp luật thuế, ra quyết định phạt, phải nộp phạt xong doanh nghiệp mới có “ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế “để hoàn thành hồ sơ giải thể ( theo Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010).

Tuy nhiên một số doanh nghiệp tiếc tiền hay vì lý do nào đó thấy vô lý bởi tính tự khai tự nộp , không cần nhắc nhở, không thực hiện nộp phạt, nên tiền phạt doanh nghiệp lại phát sinh “ phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt” dẫn đến hệ lụy từ việc “ không nộp hoặc nộp chậm báo cáo tờ khai thuế” “ không nộp phạt” từ sai sót này đến cái sai sót khác cũng không giải thể doanh nghiệp được

Thê nên số liệu con số doanh nghiệp trên giấy tờ có thể còn “sống” nhưng thực tế họ không kinh doanh nữa và đã “chết” thật, làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý theo dõi mất nhiều thời gian lãng phí cho cả cơ quan quản lý nhà nước bên doanh nghiệp và chỉ vì doanh nghiệp không được tư vấn về pháp luật thuế.

Nguyễn Ngọc Tuấn