Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Ngày nay loại hình kinh doanh cá thể chiếm chủ trọng lớn trong tình hình kinh tế chung của cả nước. Trong thực tế, thành lập hộ kinh doanh có nhiều cá nhân không xác định được thuế suất cho sản phẩm kinh doanh là bao nhiêu, và cơ quan thuế sẽ căn cứ dựa vào cơ sở nào để khoán thuế? Theo đó Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 20-11-2015 đã nói rõ từng thuế suất áp cho từng mặt hàng kinh doanh của hộ cá thể.

Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể

Vậy hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế khoán nào?

THUẾ KHOÁN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

– Thuế môn bài:

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

– Thuế khoán:

Mức thuế khoán năm 2016 của hộ kinh doanh vừa có doanh thu bán hàng không xuất hóa đơn và doanh thu xuất hóa đơn thì:

+ Đối với doanh thu không xuất hoá đơn: cơ quan thuế xây dựng mức thuế khoán dựa trên cở sở số liệu tự kê khai của hộ kinh doanh và tài liệu điều tra khảo sát của cơ quan thuế.

+ Đối với doanh thu xuất hóa đơn thì căn cứ vào doanh thu hóa đơn để xác định doanh thu tính thuế:

STT Nội dung Số thuế phải nộp
Thuế GTGT Thuế TNCN
1 Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá 1% 1.5%
2 Hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%
3 Hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 1.5%
4 Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%

Hàng quý, hộ cá nhân nộp mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho chi cục thuế dựa vào doanh thu hoá đơn suất ra.

Hàng quý, hộ cá nhân nộp mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho chi cục thuế dựa vào doanh thu hoá đơn suất ra

Về nguyên tắc, phương pháp tính thuế khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh không thực hiện được sổ sách kế toán, không lưu giữ được hóa đơn, chứng từ. Do đó, doanh thu khoán là doanh thu được tính cho hoạt động kinh doanh không xác định được bằng sổ sách kế toán, hóa đơn mà dựa trên tỷ lệ thuế suất áp dụng cho từng loại hình kinh doanh.