Trong những năm gần đây, phần còn lại của qũy công đoàn cơ sở sau khi chi tiêu các khoản thăm hỏi, ốm đau… vào cuối năm, ban chấp hành cơ sở thường dùng qũy này để tổ tham quan du lịch và giải trí.

C.Lê Thị Mỹ Lệ P.Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

C.Lê Thị Mỹ Lệ P.Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Nên vài năm gần đây, khá nhiều công ty dịch vụ tổ chức tour du lịch đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân viên và kế toán cũng ghi chép các chi phí.

Nguồn thu qũy công đoàn do doanh nghiệp trích 2% kinh phí công đoàn trên qũy tiền lương phải trả hàng tháng và phần cán bộ công nhân viên góp 1% “đoàn phí” hoặc 10.000 – 20.000.

Sau khi trích nộp lên công đoàn cấp trên và chi tiêu thăm hỏi, ốm đau… theo qui định phần qũy còn lại cuối năm, ban chấp hành công đoàn cơ sở thường tổ chức anh chị em công nhân tham quan, nghỉ mát.

C. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn: Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa

C. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn: Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hòa

Phần kinh phí công đoàn 2% (hoặc 1% đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trước đây) trích nộp thì doanh nghiệp được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ công ty để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguyễn Ngọc Tuấn