Chào Bạn & Doanh nghiệp! Phải đến hơn tháng trời câu chuyên gia hạn thuế giá trị gia tăng mới được anh Nguyễn Văn An nhắc lại, bận rộn với việc điều hành 2 công ty kinh doanh gỗ khá lớn ở Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai và đại lý thương mại thực phẩm

Vẫn biết, nhà nước có chính sách thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp hưởng những ưu đãi hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh thời khó khăn hay trường hợp rủi ro ngoài ý muốn, doanh nghiệp chúng ta nên thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi thuế đúng pháp luật, vừa có dịp góp phần đưa pháp luật thuế vào thực tiễn đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh , để doanh nghiệp dần ổn định làm ăn phát đạt, phát triển kinh tế địa phương. “ Nếu doanh nghiệp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất tài sản doanh nghiệp và không có khả năng nộp thuế đúng hạn” thì được gia hạn nộp thuế GTGT không quá 2 năm tùy từng trường hợp

Như trước đây, một công ty ở Long Thành, Đồng Nai Cty TNHH Vạn Đại Phát ((Long Thành Đồng Nai) chuyên sản xuất giấy cuộn phục vụ ngành công nghiệp do nhân viên công ty đang di chuyển vị trí máy phát điện lúc trời mưa lớn, nước ngập ngoài quốc lộ 51 bất ngờ tràn vào xưởng sản xuất, sơ suất làm rớt máy xuống vùng nước nối dòng điện, anh công nhân không may mất, công ty phải chi tiêu khoản tiền lớn cho gia đình người bị nạn và chi phí sửa chữa máy móc. A. Nguyễn Văn Trạng Giám đốc Công ty TNHH Vạn Đại Phát có thể gia hạn thuế GTGT về thời hạn nộp thuế nhằm phần nào ổn định khó khăn, tuy nhiên doanh nghiệp nghĩ rằng thủ tục phức tạp, ảnh hưởng danh tiếng công ty, không quan tâm lắm hay chưa nắm rõ pháp luật, chưa quen nhờ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về thuế nhằm mang lại hiệu qủa tốt nhất về thuế

Riêng Công ty TNHH THINH AN, vụ hỏa hoạn mới đây do ma sát máy móc trong qúa trình hoạt động kinh doanh sau ca máy, phát lửa cháy làm thiệt hại gần 6 tỷ đồng giá trị tài sản, anh em công an phòng cháy chữa cháy cũng vất vả mới ngăn lửa cháy lây lan. Dù đã mua bảo hiểm tài sản, đang được công ty Bảo hiểm Petrolimex xem xét đền bù, thế mới thấy giá trị thiết thực khi mua bảo hiểm tài sản mà rất ít doanh nghiệp quan tâm hay chấp nhận bỏ một khoản nhỏ chi phí để đóng phí bảo hiểm, lợi ích tương lai

thuế giá trị gia tăng

Chúng tôi tham chiếu dựa vào điểm 1a điều 27 Thông tư số 28 /2011/TT- BTC do Bộ Tài Chính ban hành, ngày 28 tháng 02 năm 2011, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. Điều 27. Gia hạn nộp thuế qui định

1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:
“Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:
Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn”

2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn nộp; thời gian gia hạn nộp thuế:
“Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ … Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá hai năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế”

Chúng tôi cùng đến Chi Cục Thuế Trảng Bom Đồng Nai, gặp anh Giang – trưởng phòng tuyên truyền thuế và anh Xuân: Trưởng phòng theo dõi nợ thuế cưỡng chế thuế, tất cả họ hướng dẫn nhiệt tình khu vực thủ tục hồ sơ nộp ở ” ô một cửa” nhanh gọn.

So với trước đây Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thủ tục rất phức tạp và tốn kém thời gian thì nay được thay thế bằng Thông tư số 28 /2011/TT-BTC Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT khá đơn giản rõ ràng

Thủ tục gia hạn nộp thuế qui định
a) Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này, người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số 02/NOPT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt đề nghị gia hạn, thời hạn đề nghị gia hạn, kế hoạch và cam kết việc nộp số tiền thuế, tiền phạt;
– Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do đề nghị gia hạn nộp thuế.

Biên bản kiểm kê giá trị thiệt hại tài sản do người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Xác nhận của công an cấp xã, phường hoặc chủ tịch UBND cấp xã, phường nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ về việc xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trên địa bàn;

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

Công ty TNHH THINH AN (Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) Giãn thời gian nộp thuế gần 300 trăm triệu đồng trong 2 năm tới cũng mang lại sự động viên rất tích cực đối với nhà đầu tư kinh doanh cần vốn khi gặp khó khan, cũng là nuôi dưỡng nguồn thu thuế. Thế mới thấy, chính sách gia hạn thuế GTGT của ta cũng thiết thực khả thi lắm đấy

Nguyễn Ngọc Tuấn