Kể từ ngày 01/12/2015 Chi cục thuế các quận, huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp về việc đăng ký tài khoản ngân hàng, thay vào đó, doanh nghiệp phải nộp mẫu Phụ lục II-1 ban hành theo thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01/12/2015 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu tư.

Thay đổi mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng

Thay đổi mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng

Ở Đồng Nai nói chung và trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng đã sử dụng mẫu Phụ lục II-1 thay thế cho mẫu 08.

Mẫu Phụ lục II-1 dùng để thông báo tài khoản ngân hàng nhằm gửi cho đối tác xác nhận việc doanh nghiệp có đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan chức năng, doanh nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Trong quá trình thay đổi như vậy, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh hồ sơ khi đi nộp Phụ Lục II-1 sẽ phải như thế nào?

Luật Việt Á giới thiệu đến bạn về các giấy tờ cần có khi đi nộp mẫu Phụ lục II-1 như  sau:

Hồ sơ gồm có:

  • Mẫu phụ lục II-1: 02 bản
  • Giấy ủy quyền ( Mẫu của sở kế hoạch đầu tư, ghi rõ : Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận lấy kết quả)
  • 1 CMND photo ( cầm theo bản gốc để đối chiếu)

Lưu ý: Do cơ quan Thuế và Phòng Đăng ký kinh doanh đã liên thông về thông tin của công ty, nên các doanh nghiệp chỉ phải nộp ở phòng Đăng ký kinh doanh, và không cần nộp ở cơ quan thuế.