Thuế! Với tinh thần trách nhiệm và hiểu rõ Bạn lo toan , vì thuế cũng là khỏan chi phí đối với Chủ doanh nghiệp.

Nên chất lượng tư vấn ” lách luật” sao cho hiệu qủa, sao cho hợp lý , hợp lệ để khi quyết toán kiểm tra thuế , doanh nghiệp mới có hiệu quả hay mang lại lợi nhuận cho Bạn

Cùng với doanh nghiệp, chúng ta thực hiện quyết toán các khoản thuế

2013-thue-tien-dem-images

Công việc nên làm

1. Khảo sát thực tế qui trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2. Kiểm tra chứng từ kế toán phân loại, sắp xếp lại & chỉnh sửa bổ sung chứng từ không phù hợp luật
3. Lập các bảng phân bổ công cụ dụng cụ, & tính và lập bảng khấu hao tài sản cố định
4. Hoạch toán định khoản các nghiệp vụ phát sinh
5. Thảo luận trao đổi với doanh nghiệp về kết quả hoạt động kinh doanh để lập và nộp các tờ khai quyết toán thuế năm: thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân…, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan quyết toán thuế
6. Thủ tục hoàn, bù trừ thuế. Lập hồ sơ miễn giảm thuế ( nếu có)
7. Nộp báo cáo quyết toán năm đúng thời hạn
8. Đại diện doanh nghiệp giải trình các số liệu trên báo cáo quyết toán đến cơ quan quản lý
9. Báo cáo toán tình hình sử dụng hóa đơn năm
Thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn tự hào tư vấn thuế tuyệt đối để Bạn hiệu qủa, mang lại lợi ích & bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Liên hệ tư vấn ngay 09494 33 567