Mặt hàng nào không chịu thuế gtgt?

Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Vì thuế đây là một vấn hết sức quan trọng đáng quan tâm của một kế toán thuế cũng như chủ doanh nghiệp. DNTN Hoàng Thiên Thanh là một doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh là mua bán gạo.

Mặt hàng nào không chịu thuế gtgt?

Mặt hàng nào không chịu thuế gtgt?

Theo thông tư 219/2013/TT/BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Như vậy mặt hàng của DNTN Hoàng Thiên Thanh là mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Khi nắm rõ cách tính thuế của các mặt hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình thì chủ doanh nghiệp sẽ chủ động hơn. Hơn thế nữa họ còn hiểu rõ các quyền lợi mà thuế ưu đãi với họ.