Đối tượng nào sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán?

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thì những đối tượng nào sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán?

Theo hướng dẫn tại luật số 71 và thông tư 92, thì tất cả các các nhân kinh doanh khi thành lập sẽ được nhà nước áp cho mức đều nộp thuế theo phương pháp khoán.

Đối với các cá nhân cho thuê tài sản và cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định thì không phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Họ không phải nộp thuế môn bài, chỉ khi nào phát sinh các hoạt động kinh doanh cần xuất hoá đơn, thì các cá nhân này sẽ đến các cơ quan Chi cục thuế tại địa phương mình đề nghị xin mua hoá đơn lẻ và xuất nộp thuế GTGT, TNCN theo quy định.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn các loại thuế này, hãy liên hệ với Công ty CP Thuế kế toán Luật Việt Á chúng tôi để được tư vấn cụ thể và rõ ràng nhất… liên hệ 0916979893.