Chào Bạn! Theo qui định sắp tới đây ngày 1/11, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu phải lắp đặt chữ ký số công cộng, khai báo thông tin dữ liệu cơ bản đến cơ quan Hải quan địa phương.

Ngoài lợi ích của dễ dàng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng nhận thấy rất thuận lợi ứng dụng chữ ký số. Lợi ích khi sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp:

  • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính.
  • Hoạt động giao dịch điện tử được nâng tầm đẩy mạnh.
  • Không mất thời gian đi lại, chờ đợi
  • Không phải in ấn các hồ sơ.
  • Việc ký kết các văn bản ký điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.
  • Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý… diễn ra tiện lợi và nhanh chóng
chữ ký số

Sơ đồ qui trình hoạt động chữ ký số khi nộp tờ khai đến cơ quan thuế