Chào các Bạn!

Theo văn bản 2347 (15/11/2013) của Cục hải quan Đồng Nai về việc áp dụng chữ ký số trong thủ tục Hải quan.

2013-12-vina-ca

Chữ ký số Vina Biên Hòa Đồng Nai

Để chuẩn bị tiến tới 100% các doanh nghiệp có họat động xuất nhập khẩu phải khai báo hải quan bằng thiết bị USB Token chữ ký số công cộng để thực hiện các thủ tục hải quan trên tòan nước vào tháng 2/2014

Nhằm thực hiện tốt nhất đến các doanh nghiệp, Cục hải quan Đồng nai chủ động hướng dẫn khai báo thủ tục trên tòan địa bàn Đồng nai kể từ ngày 15-12-12013 để nhân viên xuất nhập khẩu, doanh nghiệp làm quen dần

Chúng ta thường nhầm lẫn các chương trình phần mềm hải quan do công ty Thái Sơn hay FPT … có thích ứng sử dụng thiết bị chữ ký số hay khong tuy nhiên thực tế tất cả phần mềm hải quan cũng đều sử dụng các dịch vụ chữ ký số Vina, chữ ký số Viettel, chữ ký số CK…hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số nào. Một mã số thuế của doanh nghiệp sử dụng nhiều USB Token chữ ký số để các nhân viên chủ động khai báo các công việc mà không trục trặc nào

2013-12-vietel-ca

Chữ ký số Viettel Biên hòa Đồng Nai

Giá chữ ký số tốt nhất chất lượng nên chọn lựa nhà cung cấp đại lý cấp I để thuận lợi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Bạn có thể tham khảo giá tốt nhất

http://chukysodongnai.com/dich-vu-chu-ky-so-viettel-bien-hoa-dong-nai/

0949 433 567