Chi phí thuê nhà làm văn phòng có được đưa vào chi phí công ty?

Một số công ty mới thành lập thường thắc mắc rằng tiền thuê nhà làm văn phòng công ty làm thế nào để được đưa vào chi phí hoạt động của công ty để ít đóng thuế. Một số trường hợp sẽ được đưa vào chi phí nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nhất định.

Chi phí thuê nhà làm văn phòng có được đưa vào chi phí công ty?

Chi phí thuê nhà làm văn phòng có được đưa vào chi phí công ty?

Công ty TNHH ĐÀO TẠO ANH MỸ VIỆT là khách hàng của Công ty CP Thuế kế toán Luật Việt Á, anh Đoàn Quang Trưởng làm giám đốc có thuê nhà để làm văn phòng công ty và giảng dạy tiếng anh, tin học.

Nếu trong 1 năm tổng tiền thuê nhà trên 100.000.000 thì để đưa vào chi phí khoản tiền thuê nhà trên thì cần các điều kiện sau:

1/ Hợp đồng thuê nhà (có phòng công chứng xác nhận).
2/ Tờ khai thuế Môn bài của cá nhân cho thuê nhà.
2/ Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/TTS. Kèm phụ lục 01/BK-TTS. Điền rõ thông tin trên hợp đồng.
3/ Giấy nộp tiền thuế đối với hoạt động thuê nhà trên (Số thuế được lấy từ tờ khai 01/TTS. Được tính dựa trên số tiền thuê nhà là 10% giá trị thuê nhà theo kỳ).

Còn trong trường hợp tiền thuê nhà làm văn phòng trên dưới 100.000.000 trên năm, thì chỉ cần bản hợp đồng có công chứng giữa 2 bên theo Thông tư 92/2015 là được đưa vào chi phí hoạt động và được gọi là chi phí hợp lý.