Thủ tục sang tên đổi chủ khá đơn giản. Được biết cá nhân bán xe cho tổ chức là công ty doanh nghiệp, hai vợ chồng chủ xe cùng đại diện doanh nghiệp đến văn phòng công chứng nơi gần nhất thuận tiện các bên để thực hiện Hợp đồng mua bán xe*, công chứng viên chứng nhận để bên mua xe tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

Chẳng như trước đây Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ xe ôt ô cũ với mức thu 10% giá trị tài sản, nên họ thường đến phòng công chứng để chuyển quyền sử dụng nhằm lách luật để hoãn thời gian nộp thuế trước bạ, sử dụng xe vài năm sau xe càng cũ, đợi giá trị xe thấp nhất họ mới sang tên xe để nộp thuế trước bạ thấp nhất.

Đây cũng là điểm mới khi Chính phủ ban hành nghị định số 23/2013/NĐ-CP (23/03/2013) bổ sung sửa đổi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP với mức thu lệ phí trước bạ 2% giá trị còn lại của tài sản.

Hồ sơ kê khai thuế trước bạ khá gọn gồm:

1. Giấy đăng ký xe
2. Hợp đồng mua bán xe
3. Tờ khai lệ phí trước bạ

Cô nhân viên nhận bộ hồ sơ chuyển bộ phân áp giá đê kiểm tra tính thuế dựa trên bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành.

thủ tục sang tên

Ví dụ: Chủ xe kê khai cho chiếc xe Huyndai Hàn quốc , năm sản xuất 2000, 1,9 tấn, thỏa thuận trên hợp đồng công chứng mua bán 70.000.000 đồng.

Phần xác định của cơ quan thuế áp giá tính thuế dựa trên luật định
1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ 83.200.000 đồng
2. Số tiền thuế trước bạ phải nộp 2% 1.664.000 đồng

Chủ xe nhận ngay Thông báo nộp lệ phí trước bạ và sau khi nộp lệ phí trước bạ, Cơ quan thuế đưa Bản chính * Giấy đăng ký xe được trả cùng * Tờ khai lệ phí trước bạ được chuyển lại cho chủ xe để lưu

Thủ tục bộ hồ sơ sang tên xe & Giấy đăng ký xe ô tô tại cơ quan Công an Giao thông
1. Giấy đăng ký xe ( bản phô tô)
2. Giấy nộp tiền vào kho bạc ( bản phô tô)
3. Giấy giới thiệu
4. Mẫu giấy Kê khai đề nghị sang tên xe
5. Biển số xe (cũ)

Chờ đôi phút chưa hút hết điếu thuốc cùng ly cà phê, anh công an tiếp nhận hồ sơ đưa “biển số xe “mới được chọn số ngẫu nhiên, họ hẹn tuần sau ghé lấy Giấy đăng xe. Thế là xong. Nhanh gọn lẹ thủ tục ½ ngày Bạn ơi.

Nguyễn Ngọc Tuấn