Thay đổi kiểu mẫu hóa đơn và những điểm cần lưu ý

Trong chu trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để phù hợp với tình hình kinh doanh và để nâng cao tính chuyên nghiệp thì một số doanh nghiệp đã thay đổi kiểu mẫu hóa đơn GTGT. Những lúc như thế bạn sẽ làm như thế nào? Và cần lưu ý điều gì?

Thay đổi kiểu mẫu hóa đơn và những điểm cần lưu ý

Thay đổi kiểu mẫu hóa đơn và những điểm cần lưu ý

Công ty TNHH Lốp Xe Thành Phát trụ sở tại Long Thành, Đồng Nai trong tháng 6/2017 đã thay đổi form mẫu hóa đơn: có bổ sung thêm logo, số điện thoại và số tài khoản. Trên hóa đơn in lần 2 thì Mẫu số sẽ có thay đổi có đuôi là 002. Ví dụ in lần đầu là 01GTKT3/001 thì in lần 2 là 01GTKT3/002

Các ký hiện mẫu số hóa đơn: có 11 ký tự

  • Hai ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn
  • Bốn ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn
  • Một ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn
  • Một ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.
  • Ba ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Theo thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/05/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính: thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.