Theo quy định, hiện nay chỉ còn 2 loại hóa đơn: Hóa đơn Giá trị gia tăng và Hóa đơn bán hàng, không còn qui định về hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn tự in: mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng và có đầu tư máy móc thiết bị trên 1 tỷ đồng ghi trên hóa đơn. Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thì chuyển sang mua hóa đơn có thời hạn tại cơ quan thuế.

hoa-don

Hóa đơn đặt in:

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in và được cơ quan thuế kiểm tra xem xét chiếu theo qui định nếu được thong báo chấp thuận, thì doanh nghiệp mới được đặt in tại nhà in/ doanh nghiệp nhận in hóa đơn đặt in.

( nếu không được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng đặt in Hóa đơn GTGT, thì doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; mua tại cơ quan thuế)

Cá nhân không được đặt in hóa đơn

Tiêu chí rủi ro về thuế là doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, có hành vi vi phạm về hóa đơn như có chủ ý sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng háo đơn để trốn, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế…sau khi Cục thuế Đồng Nai/Bình Dương …có văn bản thông báo, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng, thực hiện thủ tục hủy hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp như Chi Cục thuế Biên Hòa/Chi cục thuế Thủ Dầu Một.

Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân khi mua hóa đơn phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất kinh doanh

Báo cáo tình hình hóa đơn theo tháng đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

hoa-don-02

Tham chiếu TT 39/2014/TT-BTC (31/3/2014) HD NĐ 51/2010/NĐ-CP(14/05/2010 ) & NĐ 04/2014/NĐ-CP(17/01/2014); TT39 có hiệu lực 01/06/2014 để thay thế TT 64/2013/TT-BTC(15/05/2013)

Tham chiếu Thông tư số 10/2014/TT-BTC xử phạt VPHC về Hóa đơn