Mặt hàng vừa chịu thuế GTGT 5% và không chịu thuế GTGT

Trong thời gian qua rất nhiều người vẫn còn đang phân vân không biết xuất hoá đơn thế nào khi gặp phải mặt hàng thuốc thú y và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thú y trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong nông nghiệp.

Mặt hàng vừa chịu thuế GTGT 5% và không chịu thuế GTGT

Mặt hàng vừa chịu thuế GTGT 5% và không chịu thuế GTGT

Nhằm giải quyết những vướng mắc trên bộ tài chính đã quy định rõ tại khoản 11 điều 10 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT.

Theo đó thì những nguyên liệu dùng làm thuốc thú y thuộc các nhóm hàng có ký hiệu (5) tại cột thuế suất thuế GTGT trong Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83 / 2014 / TT – BTC thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5%.

Trường hợp nguyên liệu làm thuốc thú y thuộc các nhóm hàng khác có ký hiệu (10) tại cột thuế suất thuế GTGT trong Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83 / 2014 / TT – BTC nếu có giấy phép nhập khẩu do Cục Thú y cấp thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% .

Mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu để sản xuất thuốc thú y, vắc xin dùng cho thú y, nước cất và dung dịch để pha chế thuốc tiêm thú y, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho ngành thú y khi nhập khẩu áp dụng mức thuế suất GTGT là 5% thì tại khâu kinh doanh thương mại cũng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Những nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thú y thuộc nhóm không chịu thuế đã được quy định rõ tại điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC, đã được cập nhật sửa đổi bổ sung theo thông tư 26, thông tư 130/2016/TT-BCT.

Theo đó Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác và các chất hữu cơ và vô cơ dùng trong sản xuất thuốc thú y.

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xuất hoá đơn thế nào khi gặp phải mặt hàng thuốc thú y và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thú y trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong nông nghiệp

Xuất hoá đơn thế nào khi gặp phải mặt hàng thuốc thú y và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thú y trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản trong nông nghiệp

Như vậy theo những thông tư và nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế của bộ tài chính ban hành thì nó đã giúp ít rất nhiều trong vấn đề quản lý và kinh doanh những mặt hàng thuốc thú y và nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc thú y và hỗ trợ rất nhiều cho các chủ doanh nghiệp và kế toán trong vấn đề kê khai và trích nộp thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của luật thuế doanh nghiệp Việt Nam.