Không phát sinh, không tờ khai, không nộp thuế, đúng hay sai?

Ngày 02/08/2017, Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Nhà Đất Hải Dương đến Công ty CP Thuế kế toán Luật Việt Á nhờ để giải thể công ty sau một thời gian dài thành lập nhưng không phát sinh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp này, nhân viên đã kiểm tra, rà soát năm cũ thì phát hiện doanh nghiệp chưa khai, nộp thuế hàng kỳ.

khong-phat-sinh-khong-khai-khong-nop-thue-dung-hay-sai

Không phát sinh, không tờ khai, không nộp thuế, đúng hay sai?

Theo điểm C, khoản 1, điều 10, thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định chung về khai thuế, tính thuế như sau: “Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Vậy theo như thông tin đã nêu trên thì doanh nghiệp đó sau khi thành lập dù phát sinh hay không phát sinh thì vẫn phải khai thuế theo thời gian quy định của Bộ tài chính. Và công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Nhà Đất Hải Dương đã vi phạm quy định này nên phải nộp bổ sung các tờ khai thuế hàng kỳ và báo cáo tài chính năm 2016, ngoài ra doanh nghiệp còn phải nộp phạt do chậm nộp tờ khai và báo cáo tài chính như sau:

+ Đối với nộp chậm tờ khai thuế hàng kỳ thì theo điểm c, khoản 6, Điều 9 ,thông tư 166/2013/TT-BTC quy định, thì doanh nghiệp phải nộp phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng cho mỗi tờ khai do nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

+ Dựa vào điểm a, khoản 2, Điều 10, Nghị định 105/2013/NĐ-CP đối với chậm nộp báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng do nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định.

Và sau khi được nhân viên tư vấn chi tiết, doanh nghiệp đã nhờ Công ty CP Thuế Kế toán Luật Việt Á xử lý nộp bổ sung tất cả các tờ khai, bộ báo cáo tài chính năm 2016, đóng đầy đủ phạt cho Cơ quan thuế, và hoàn thành thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Nhà Đất Hải Dương đã được giải thể theo nhu cầu của doanh nghiệp theo đúng quy định của bộ tài chính ban hành.