Điều chỉnh tờ khai bổ sung như thế nào khi có điều chỉnh hóa đơn đầu vào và đầu ra?

In công nợ từ chi cục thuế thì phát hiện ra công ty Hương Anh Minh tới tận thời điểm này nợ với số thuế là 12.516.314 bao gồm thuế GTGT và phạt chậm nộp. Kiểm tra lại và đối chiếu với các tờ khai nộp thì hiện công ty đang chỉ nợ với số thuế của tờ khai tháng cuối cùng là 1.253.613. Vậy tại sao phát sinh với số thuế nhiều như vậy?

Sau khi gọi điện đối chiếu với cơ quan thuế thì chênh lệch số thuế như trên là do gửi tờ khai bổ sung không đúng với những chỉ tiêu. Vậy khi có điều chỉnh hoá đơn đầu vào và đầu ra thì điều chỉnh tờ khai như thế nào cho đúng.

Điều chỉnh tờ khai bổ sung như thế nào khi có điều chỉnh hóa đơn đầu vào

Điều chỉnh tờ khai bổ sung như thế nào khi có điều chỉnh hóa đơn đầu vào

Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai

Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai đúng nhất của Doanh nghiệp khi thực hiện kê khai và nộp tờ khai. Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai vì vậy không phải suy nghĩ và lo lắng chỉ cần nộp tờ khai lại lần 2 thì được coi như là tờ khai lần đầu, nếu số thuế được khấu trừ thì được kết chuyển sang chỉ tiêu [22] của tờ khai tiếp theo.

Trường hợp phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp tờ khai thuế GTGT

– Trường hợp 1

Tăng, giảm số thuế được khấu trừ thì số thuế chênh lệch giảm hay tăng sẽ được ghi nhận vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] của tờ khai tiếp theo.

– Trường hợp 2

Tăng, giảm số thuế phải nộp

Trường hợp công ty Hương Anh Minh

Do tờ khai tháng 07/2016 công ty có nộp tờ khai bổ sung với số thuế khấu trừ chỉ tiêu [41] là: 2.512.589 đ. Nhưng tờ khai tháng 08/16 kết chuyển chỉ tiêu [41] của tờ khai bổ sung của tháng 07/16 lên chỉ tiêu [22] của tờ khai tháng 08/16 vì vậy dẫn đến chênh lệch thuế GTGT với chi cục thuế.

Vì vậy, tờ khai kỳ tiếp theo thì chỉ tiêu [22] số thuế GTGT khấu trừ phải được kết chuyển chỉ tiêu [41] từ tờ khai chính thức của kỳ tờ khai trước và số thuế chênh lệch được điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] hoặc [38]. Không được kết chuyển số thuế khấu trừ từ tờ khai bổ sung để tránh dẫn đến chênh lệch sai sót số thuế như vậy làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp.