Tư vấn doanh nghiệp

/Tư vấn doanh nghiệp

Hướng dẫn hoàn thuế qua mạng

Hướng dẫn hoàn thuế qua mạng Gần đây, một vài doanh nghiệp ở Biên Hòa có nhu cầu hoàn thuế và đã đủ điều kiện được hoàn thuế theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 99/2016/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, khi kế toán lên chi cục thuế để nộp hồ sơ xin hoàn [...]

Tháng Mười Một 4th, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng Trong những công ty chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu là hóa chất, men màu để tạo ra các thành phẩm, phục vụ cho nhu cầu của xã hội thì thường phát sinh những vấn đề liên quan đến hàng tồn [...]

Tháng Mười Một 1st, 2017|Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán|