Nộp thuế và báo cáo thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Điều này cũng thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Chào Bạn, chúc mừng Bạn đã nỗ lực vươn tới thành công như ngày hôm nay với doanh nghiệp của mình. Nay đã đến lúc doanh nghiệp xem Thuế là chi phí của công ty dù Thuế là nghĩa vụ của mỗi người, mỗi doanh nghiệp đóng góp để xây dựng đất nước

Một số công việc mà chúng ta nên thiết lập hồ sơ thuế ban đầu như sau:

Thiết lập làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế ngay sau khi đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày

Đăng ký báo cáo kê khai thuế môn bài đúng thời hạn

Đăng ký hóa đơn đặt in và tư vấn nội dung in hóa đơn với chi phí hợp lý

Hướng dẫn lập và giao hóa đơn chứng từ với đối tác, nhà cung cấp

Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo qui định

Đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm

thuế

 

Tham vấn các thức chi trả lương, tiền lương , chi phí bảo hiểm xã hội

Đại diện kế toán trưởng của doanh nghiệp

Lập các báo cáo tháng, báo cáo qúi theo qui định đến cơ quan thuế

Xác định sản phẩm hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng hay hưởng mức thuế GTGT 0% hoặc 5% hoặc 10%

Xác định rõ các khoản chi được trừ hoặc chi phí hợp lý hợp lệ để xác định thu nhập chịu thuế…

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần tư vấn kế toán, luật doanh nghiệp, luật trong kinh doanh, chúng tôi cam kết tư vấn miễn phí cho Bạn!