Tranh luận về đề xuất đánh thuế chuyển nhượng

Tranh luận về đề xuất đánh thuế chuyển nhượng (TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội ngành nghề phía Nam đã bày tỏ các ý kiến khác nhau về các đề xuất tính thuế mới với các khoản chuyển nhượng vốn, khoản chi phí lãi vay… của Bộ Tài chính trong dự [...]