Thuế khoán áp dụng đối với cơ sở kinh doanh

Thuế khoán áp dụng đối với cơ sở kinh doanh Trong tháng 6/2017 hiện nay cơ sở buôn bán mỹ phẩm có tên Lan Anh vừa thành lập trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Nhưng không biết phải đóng thuế khoán như thế nào cho đúng và hợp lý? Thật đơn [...]